Wpisz informacje, które znasz

zamknij

Regulamin

Niniejszy Regulamin został przygotowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Sklep internetowy Prus24.pl, działający pod adresem http://www.prus24.pl, prowadzony jest przez

Główną Księgarnię Naukową im. Bolesława Prusa Spółka Jawna, Grzegorz Stępień, Aleksandra Stępień

Adres: 
Krakowskie Przedmieście 7, 00-068 Warszawa
NIP 526-010-78-84, REGON 011002789, KRS 0000105257

Kontakt ze Sklepem

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@prus24.pl;
 • telefonicznie: 22-827-67-06;
 • pisemnie na adres: ul. Krakowskie Przedmieście 7, 00-068 Warszawa lub numer faksu 22-827-64-79,
 • osobiście w godzinach pracy sklepu stacjonarnego Głównej Księgarni Naukowej im. B. Prusa ul. Krakowskie Przedmieście 7, Warszawa, pon.-pt.: 11:00-19:00, sob.: 11:00-19:00

Aby zapewnić najwyższą jakość usług nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapamiętywania preferencji i ustawień oraz zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz w każdym momencie określić sposób wykorzystywania plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci Twojego urządzenia. Zmiana ustawień plików cookies może ograniczyć niektóre funkcjonalności serwisu takie jak np. koszyk.

Do korzystania ze Sklepu prus24.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:
a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

Słowniczek:   

Sklep - prowadzony przez Główną Księgarnię Naukową im. Bolesława Prusa Spółka Jawna, Grzegorz Stępień, Aleksandra Stępień sklep internetowy działający pod adresem: http://www.prus24.pl, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;

Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta;

Konsument - osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego;

Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące min. do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, dane dotyczące wpłat;

Przelew  - płatność wykonywana przez Klienta poprzez bankowe konto internetowe, stacjonarne lub na poczcie;

Treść Cyfrowa - treść w rozumieniu art 2 pkt. 5 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. poz. 827);

E-book - książki w wersji elektronicznej, których treść zapisana w formie elektronicznej, przeznaczona jest do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu komputerowym (np. komputer osobisty, czytnik książek elektronicznych itp.). Pliki z treścią książki mogą być w postaci plików PDF lub EPUB bądź w postaci plików w innych formatach oferowanych przez Sklep;

Audiobook - nagranie dźwiękowe w formie elektronicznej zawierające odczytany przez lektora tekst publikacji książkowej (w formacie audio, mp3 lub innym);

Pliki elektroniczne - treści cyfrowe, e-booki, audiobooki i inne produkty oferowane do sprzedaży w formie pliku do odczytania na odpowiednim urządzeniu elektronicznym;

PDF - format zapisu, który można odczytać po pobraniu na dowolne urządzenie elektroniczne, wyposażone w czytnik PDF;

Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.);

Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).

 

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach Sklep zamieszcza na stronie www.prus24.pl.

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez stronę internetową www.prus24.pl, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

3. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Aby założyć konto Klienta, należy uruchomić stronę internetową: https://prus24.pl/login.html i wypełnić formularz, w tym podać adres email i określić hasło do konta.

4. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem. Każda płatność zrealizowana przez Klienta - z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia - stanowi przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Sklep przesyła do Klienta specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Specyfikacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

5. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:

 • wyboru zamawianych towarów lub usług,
 • wyboru sposobu dostawy, spośród dostępnych oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
 • wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w Sklepie.

6. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia następuje po jego złożeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta stanowiącej potwierdzenie przyjęcie zamówienia do realizacji, uzupełnionej o treść aktualnego regulaminu Sklepu. Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem, a Klientem za zawartą. Do przesyłki zawierającej towar dołączona jest faktura VAT.  Jeśli faktura VAT ma być wystawiona na firmę, należy podać dane oraz NIP firmy w formularzu zamówienia.

7. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia ze strony Sklepu w ciągu trzech dni roboczych, prosimy o kontakt e-mailowy: prus@prus24.pl lub telefoniczny: +48 663 008 120; 22 827 67 06.

8. Sklep realizuje zamówienia zgodnie z kolejnością ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów towarów w magazynie. Powiadomienie o braku jakiegokolwiek zamówionego tytułu zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w zamówieniu.

W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:

 • częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów;
 • wydłużenie czasu realizacji;
 • anulowanie całości zamówienia;

Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar objęty zamówieniem – Sklep zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w Dziale Zwrot należności Klientom.

W przypadku podzielenia zamówienia Klient ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z nowych zamówień powstałych z podzielenia zamówienia pierwotnego, ponosi Prus24.pl.

9. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 5 dni od dnia złożenia zamówienia, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.

10. Zamówienia realizowane są zgodnie z informacjami podanymi przy poszczególnych produktach. Czas realizacji zamówień dotyczy tylko dni roboczych.  Jest to orientacyjny czas liczony od momentu wpłynięcia opłaty za złożone zamówienie do chwili przekazania zamówienia do wysłania przez Pocztę Polską lub przez Firmę Kurierską. W przypadku odbioru osobistego czas realizacji zamówienia jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili przekazania go do punktu odbioru osobistego.

Podane czasy realizacji nie dotyczą zamówień na więcej niż 3 egzemplarze jednego tytułu. Zamówienia takie traktowanie są jako zamówienia hurtowe, ich czas realizacji należy uzgodnić z obsługą sklepu internetowego.

11. Złożone zamówienie może być anulowane tylko drogą mailową prus@prus24.pl lub telefoniczną: +48 663 008 120; 22 827 67 06. Zamówienia z formą odbioru w bezpłatnym punkcie odbioru Prus24.pl są automatycznie anulowane po 5 dniach w przypadku ich nieodebrania.

12. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto Klienta w zakładce "historia zamówień". Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt telefoniczny lub drogą mailową. Zmiany zlecane telefonicznie, będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta.

13. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez adres mailowy prus@prus24.pl.

14. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

 • podawane są w złotych polskich,
 • zawierają podatek VAT,
 • nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,
 • nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

15. Na zamawiane pozycie w sklepie internetowym każdorazowo udzielany jest rabat  wyświetlany przy zamawianej pozycji.

16. Dostępne są następujące formy płatności:

 • przelew,
 • karta kredytowa,
 • gotówka (opcja dostępna w punkcie odbioru w Głównej Księgarni Naukowej im. B. Prusa, ul. Krakowskie Przedmieście 7, Warszawa).

17. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości.

18. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

19. Zamówienie na terenie Polski:

może być dostarczone pod wskazany w formularzu zamówieniowym adres pocztowy za pośrednictwem:

Poczty Polskiej

Za pobraniem – 14,00 zł
Przy płatności przelewem lub kartą kredytową – 10 zł

Firmy Kurierskiej

Za pobraniem – 15,50 zł
Przy płatności przelewem lub kartą – 13,50 zł

Paczkomatów InPost

Przy płatności przelewem lub kartą – 10,99 zł

Paczki w Ruchu

Przy płatności przelewem lub kartą – 5,44 zł

Punkty odbioru:

Bezpłatne punkty odbioru osobistego

Odbiór w siedzibie Głównej Księgarni Naukowej im. B. Prusa, Warszawa, 
ul. Krakowskie Przedmieście 7, tel.: 228261835, pon.-pt.: 10:00-19:00, sob.: 10:00-18:00

Odbiór w Sklep „6Win” na Woli, Warszawa,
ul. Płocka 17, Pasaż „A”, tel.: 604245350, pon-pt: 12.00-20:00, sob: 10:00-15:00

Zamówienia z formą odbioru w bezpłatnym punkcie odbioru Prus24.pl są automatycznie anulowane w przypadku ich nieodebrania po 5 dniach od dnia wysłania  informacji o możliwości odbioru.

20. Odbierając paczkę z punktu odbioru, Klient powinien mieć przy sobie numer zamówienia oraz dowód tożsamości.

21. Przy zamówieniach przekraczających 150,00 zł, koszty wysyłki na terenie Polski pokrywa Sklep.

22. Zamówienia poza terenem Polski są dostarczane pod wskazany w formularzu adres za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Przesyłka Ekonomiczna:

Czechy i Słowacja
44,00 zł (za przesyłkę 1 egzemplarza) + 4,00 zł (za każdy kolejny egzemplarz)

Europa, Rosja, Izrael
45,00 zł (za przesyłkę 1 egzemplarza) + 8,00 zł (za każdy kolejny egzemplarz)

Reszta Świata
70,00 zł (za przesyłkę 1 egzemplarza) + 8,00 zł (za każdy kolejny egzemplarz)

Pocztą Lotniczą:

Europa
80,00 zł (za przesyłkę 1 egzemplarza) + 9,00 zł (za każdy kolejny egzemplarz)

Azja, Afryka, obie Ameryki
100,00 zł (za przesyłkę 1 egzemplarza) + 26,00 zł (za każdy kolejny egzemplarz)

Australia i Oceania
115,00 zł (za przesyłkę 1 egzemplarza) + 40,00 zł (za każdy kolejny egzemplarz)

23. W przypadku płatności przelewem oraz kartą kredytową płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia, w którym podane zostaną całkowite koszty zakupu (wartość zamówionych książek plus opłata za dostarczenie).

24. W przypadku płatności przelewem wpłaty należy dokonać na konto

Główna Księgarnia Naukowa im. Bolesława Prusa  Spółka Jawna, Grzegorz Stępień, Aleksandra Stępień, Krakowskie Przedmieście 7, 00-068 Warszawa

Santander

Numer konta: 05 1500 1126 1211 2010 3692 0000

Kod BIC (Swift): WBKPPLPP

IBAN: PL05 1500 1126 1211 2010 3692 0000

25. W wypadku zapłaty za pomocą karty kredytowej, Klient zostaje przekierowany z witryny www.prus24.pl na stronę Centrum Autoryzacji PayU, gdzie może dokonać bezpiecznej płatności.

26. W przypadku płatności przelewem towary zostaną wysłane po wpłynięciu pieniędzy na konto Sklepu. W przypadku płatności kartą kredytową towary zostaną wysłane, po otrzymaniu potwierdzenia realizacji transakcji z Centrum PayU.

27. W przypadku wyboru zapłaty gotówką przy odbiorze w bezpłatnym punkcie odbioru osobistego towar przygotowywany jest do odbioru niezwłocznie po potwierdzeniu zamówienia.

Zwrot towaru

28. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza (formularz dostępny TUTAJ) odstąpienia i powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres: Główna Księgarnia Naukowa im. Bolesława Prusa  Spółka Jawna, Grzegorz Stępień, Aleksandra Stępień, ul. Krakowskie Przedmieście 7, 00-068 Warszawa
e-mail: prus@prus24.pl faks 22-827-64-79  

29. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym.

30. Prawo Konsumenta od odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:

a) w którym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

b) dostarczeniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy. Zgoda powyższa może być udzielona przez Konsumenta w momencie składania oferty zakupu treści cyfrowej lub w momencie pobrania treści cyfrowej przez Konsumenta.

31. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.

Zwrot należności

32. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.

33. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

Reklamacje

34. Sklep zobowiązuje się dostarczyć Klientowi zamówioną rzecz bez wad fizycznych, zmniejszających jej wartość lub użyteczność, o właściwościach, o których Klient został zapewniony w trakcie składania zamówienia oraz w stanie zupełnym, jak również prawnych.

35. Aby zgłosić reklamację, należy skontaktować się z ze Sklepem telefonicznie lub e-mailem (patrz: "Kontakt ze sklepem").

36. Sklep w ciągu 7 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta.

37. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie wadliwego towaru wraz z dowodem zakupu lub jego kopią do punktu odbioru zamówień, z którego była odbierana, lub gdy było to zamówienie wysyłkowe, należy odesłać wadliwy towar na adres:

Główna Księgarnia Naukowa im. Bolesława Prusa  Spółka Jawna, Grzegorz Stępień, Aleksandra Stępień, ul. Krakowskie Przedmieście 7, 00-068 Warszawa

z dopiskiem "reklamacja".

Koszt wysyłki reklamacji ponosi klient.

38. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy i odeśle na własny koszt, chyba, że możliwa będzie naprawa towaru i Klient takiej naprawy zażąda. W przypadku braku możliwości naprawy i wymiany towaru (np. z powodu wyczerpania nakładu), Klient ma prawo odstąpić od umowy, a Sklep zwróci Klientowi całkowitą należność za reklamowany towar w terminie 14 dni. Klient może również – zamiast odstępowania od umowy - żądać stosownego obniżenia ceny.

39. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane.

Zasady sprzedaży plików elektronicznych

40. Składając zamówienie Klient powinien zapoznać się z wymaganiami technicznymi, opisem danego e-booka lub audiobooka mp3, który zawiera, oprócz innych danych, postanowienia o zakresie licencji dotyczącej danego pliku oraz typ pliku w tym szczegółowe wymagania techniczne.

41. Realizacja zamówienia zawierającego e-booka lub audiobooka mp3 rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania zapłaty od operatora płatności.

42. Klient może skorzystać z następujących form zapłaty:

 • przelew bankowy
 • karta kredytowa

43. Wszystkie ceny e-booków i audiobooków mp3 zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

44. Po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia dokonania płatności, w ciągu maksymalnie 12 godzin, Sklep prześle Klientowi, na adres e-mail Klienta używany do logowania w Sklepie, informację o potwierdzeniu otrzymania należności oraz sposobie pobrania pliku zawierającego e-booka lub audiobooka mp3.

45. W przypadku gdy realizacja zamówienia okaże się niemożliwa, Sklep informuje o tym Klienta, przesyłając informację na adres e-mail używany przez Klienta do logowania w Sklepie. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia, Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, lub na rachunek karty kredytowej w przypadku wyboru tej formy zapłaty zgodnie z procedurą opisaną w punkach 32 i 33 Regulaminu

46. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień, jeżeli powyższe spowodowane jest przyczynami leżącymi po stronie Klienta (np. przepełniona skrzynka mailowa).

47. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia (odstąpienia od umowy), pod warunkiem nie skorzystania z uprawnienia opisanego w pkt 30 b) Regulaminu.

48. W przypadku rezygnacji z zamówienia (odstąpienia od umowy) opłaconego przez Klienta, Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy wskazany przez Klienta zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 32 i 33 Regulaminu.

49. Zakup upoważnia do korzystania z e-booka lub audiobooka mp3 przez Klienta, który zakupił plik, tylko dla własnego użytku, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści Regulaminu lub/i w opisie zamieszczonym przy danym pliku, w tym także zastosowanych przez Sklep lub inny podmiot zabezpieczeń technicznych,

50. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dn. 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zm), Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego e-booka, audiobooka mp3, jego fragmentów, kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji pliku, usuwania błędów pliku.

Dane osobowe

51. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Administratorem danych osobowych jest Główna Księgarnia Naukowa im. Bolesława Prusa Spółka Jawna Grzegorz Stępień, Aleksandra Stępień z siedzibą w Warszawie (00-068), ul. Krakowskie Przedmieście 7, NIP 526-010-78-84. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

52. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

53. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowych zgód, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.

54. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

55. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

56. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej księgarni internetowej www.prus24.pl poświęconej polityce prywatności.

Postanowienia końcowe.

57. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

–  Klient może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sklepem,

– Klient może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej ze Sklepem umowy,

– Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sklepem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz w oddziałach terenowych, których adresy są wskazane na stronie http://www.federacja-konsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl.

– niezbędne informacje i pomoc Klient otrzyma także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php oraz http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/

58. Ewentualne spory pomiędzy Klientem będący Konsumentem, a Sklepem, w przypadku nieskorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

59. Ewentualne spory pomiędzy Klientem niebędącym Konsumentem a Sklepem zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

60. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia  25.12.2014 roku do odwołania.

 

Regulamin obowiązujący do 25.05.2018   Regulamin obowiązujący od 25.05.2018   Formularz odstąpienia od umowy

Kontakt

mail: prus@prus24.pl

telefon: (22) 826-18-35

Copyright © 2001-2021 Główna Księgarnia Naukowa im. B. Prusa. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Home   /   Informacje   /   Kontakt
Projekt i realizacja:
MDA.pl