Wpisz informacje, które znasz

zamknij

PRAWO CYWILNE W PIGUŁCE WYD. 5

Oprawa:
MIĘKKA

Liczba stron:
360

Wydawca:
WYDAWNICTWO C.H.BECK

Data premiery:
2018-04-20

ISBN:
9788381286190

29,90 PLN
Wysyłamy w 72 godziny

Opis produktu

<:p>:Opracowanie wszystkich najważniejszych wiadomości zakresu:<:/p>:<:p>:Prawa cywilnego ogoacute:lnego: <:/p>:<:p>:osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, przedsiębiorcy, konsumenci, <:/p>:<:p>:czynności prawne ndash: rodzaje i formy, tryby zawarcia umowy (oferta, przetarg, aukcja, negocjacje), <:/p>:<:p>:wady oświadczenia woli i warunek, <:/p>:<:p>:przedstawicielstwo, prokura, <:/p>:<:p>:przedawnienie roszczeń,<:/p>:<:p>:nbsp:<:/p>:<:p>:Prawa rzeczowego: <:/p>:<:p>:posiadanie, własność i jej ochrona,<:/p>:<:p>:odrębna własność lokalu, <:/p>:<:p>:roszczenia ndash: windykacyjne, negatoryjne, uzupełniające, wynikające budowy na cudzym gruncie, <:/p>:<:p>:użytkowanie wieczyste, <:/p>:<:p>:prawa rzeczowe ograniczone (użytkowanie, hipoteka, zastaw, służebności),<:/p>:<:p>:zastaw rejestrowy i księgi wieczyste.<:/p>:<:p>:nbsp:<:/p>:<:p>:Prawa zobowiązań części ogoacute:lnej: <:/p>:<:p>:wielość dłużnikoacute:w lub wierzycieli, <:/p>:<:p>:zobowiązania podzielne i niepodzielne, umowne, <:/p>:<:p>:wzorce umoacute:w,<:/p>:<:p>:umowy przedwstępne, <:/p>:<:p>:zadatek,<:/p>:<:p>:czyny niedozwolone, <:/p>:<:p>:odpowiedzialność za własne i cudze czyny, za zwierzęta, za funkcjonowanie władzy publicznej, za produkt niebezpieczny, <:/p>:<:p>:naprawienie szkody, <:/p>:<:p>:przedawnienie roszczeń i zbieg odpowiedzialności,<:/p>:<:p>:wykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązań, <:/p>:<:p>:potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu, <:/p>:<:p>:zmiana wierzyciela lub dłużnika, <:/p>:<:p>:ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika<:/p>:<:p>:nbsp:<:/p>:<:p>:Prawa zobowiązań części szczegoacute:łowej: <:/p>:<:p>:sprzedaż, <:/p>:<:p>:rękojmia za wady i gwarancja jakości, <:/p>:<:p>:szczegoacute:lne rodzaje sprzedaży,<:/p>:<:p>:prawa konsumenta, <:/p>:<:p>:dostawa, <:/p>:<:p>:umowa o dzieło i o roboty budowlane,<:/p>:<:p>:najem i najem lokali, <:/p>:<:p>:dzierżawa, leasing, użyczenie, <:/p>:<:p>:pożyczka, <:/p>:<:p>:zlecenie i prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia, <:/p>:<:p>:umowa komisu, <:/p>:<:p>:spoacute:łka,<:/p>:<:p>:poręczenie, <:/p>:<:p>:darowizna, <:/p>:<:p>:renta i dożywocie,<:/p>:<:p>:nbsp:<:/p>:<:p>:Spadkoacute:w: <:/p>:<:p>:dziedziczenie ustawowe i testamentowe, <:/p>:<:p>:powołanie spadkobiercy, <:/p>:<:p>:zapis zwykły i windykacyjny, <:/p>:<:p>:wykonawca testamentu,<:/p>:<:p>:zachowek, <:/p>:<:p>:przyjęcie i odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia spadku i poświadczenie dziedziczenia,<:/p>:<:p>:skutki stwierdzenia nabycia spadku, <:/p>:<:p>:ochrona spadkobiercy, <:/p>:<:p>:odpowiedzialność za długi spadkowe, <:/p>:<:p>:wspoacute:lność majątku spadkowego, <:/p>:<:p>:dział spadku, <:/p>:<:p>:umowy dotyczące spadku.<:/p>:

Data Publikacji: 2018-04-20

Dodaj recenzję

Zaloguj sie, aby móc dodać swoją recenzję.

Kontakt

mail: prus@prus24.pl

telefon: (22) 826-18-35

Copyright © 2001-2018 Główna Księgarnia Naukowa im. B. Prusa. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Home   /   Informacje   /   Kontakt
Projekt i realizacja:
MDA.pl