Wpisz informacje, które znasz

zamknij

KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH KOMENTARZ TOM 1-2 KOMPLET

Andrzej Kidyba

Oprawa:
TWARDA

Liczba stron:
3142

Wydawca:
WOLTERS KLUWER POLSKA SP. Z.O.O

Data premiery:
2018-12-03

ISBN:
9788381248891

459,00 PLN
Wysyłamy w 24 godziny

Opis produktu

Książka stanowi szczegółowy komentarz do wszystkich przepisów ustawy ` Kodeks spółek handlowych. Nacisk położono na prezentację problemów, jakie wyłaniają się w praktyce ich stosowania.W 15. wydaniu uwzględniono zmiany do kodeksu wprowadzone między innymi:- ustawą z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 398):- ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1544).Ponadto uwzględniono wejście w życie:- ustawy z dnia 6 marca 2018 r. ` Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646):- ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. poz. 647 z późn. zm.):- ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649 z późn. zm.):- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., s. 1):- ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. poz. 2486 z późn. zm.).Zaprezentowano i omówiono także najnowsze orzeczenia sądów z zakresu prawa spółek oraz aktualną literaturę przedmiotu.

Rok wydania: 2018

Dodaj recenzję

Zaloguj sie, aby móc dodać swoją recenzję.

Kontakt

mail: prus@prus24.pl

telefon: (22) 826-18-35

Copyright © 2001-2019 Główna Księgarnia Naukowa im. B. Prusa. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Home   /   Informacje   /   Kontakt
Projekt i realizacja:
MDA.pl