Wpisz informacje, które znasz

zamknij

TRAGICZNA POMYŁKA O TRAGEDII I TRAGIZMIE

Maria Cieśla-Korytowska

Oprawa:
TWARDA

Liczba stron:
349

Wydawca:
WYDAWNICTWO AVALON SP. Z O.O.

Data premiery:
2020-03-04

ISBN:
9788377303948

49,00 PLN
Wysyłamy w 24 godziny

Opis produktu

<:p>:<:em>:Tragiczna pomyłka. O tragedii i tragizmie<:/em>: to książka, ktoacute:ra zrodziła się z refleksji nad używaniem pojęć lsquo:tragediarsquo: i lsquo:tragizmrsquo: na roacute:żne sposoby, często nieprecyzyjnie i nie zawsze w oparciu o ich głębsze zrozumienie.<:/p>:<:p>:W rozważaniach na temat tragedii konieczne było przyjęcie perspektywy historycznej, odtworzenie dziejoacute:w tragedii jako zjawiska gatunkowego i estetycznego od antyku po wiek XX ndash: temu poświęcony został rozdział <:em>:Od tragedii do tragizmu<:/em>:. Z kolei idea tragizmu, na wiele sposoboacute:w powiązana z tragedią, lecz ewoluująca w kierunku filozoficznym, zwłaszcza od wieku XVIII, w jakimś sensie stanowiła punkt dojścia rozważań zawartych w tym rozdziale.<:/p>:<:p>:Roacute:wnolegle z przedstawianiem dziejoacute:w tragedii i tragizmu w rozdziale tym nastąpiło omoacute:wienie wybranych, jednych z ciekawszych, zdaniem autorki, koncepcji zawartych w opracowaniach literaturoznawcoacute:w, filozofoacute:w oraz innych specjalistoacute:w ndash: w przeważającej mierze zagranicznych ndash: na przestrzeni dziesięcioleci. Ich poglądy zostały omoacute:wione, a także zaprezentowane w przypisach w postaci obszernych cytatoacute:w.<:/p>:<:p>:Zaroacute:wno trwałość zjawiska tragedii, jak i idei tragizmu w kulturze, stanowiąca rodzaj zagadki intelektualnej, wiąże się ściśle z interpretacją odpowiednich fragmentoacute:w <:em>:Poetyki <:/em>:Arystotelesa (w kontekście innych jego pism). Im więc poświęcony został kolejny rozdział, omawiający całość jego koncepcji oraz szczegoacute:łowe kategorie związane z kompozycją tragedii i z jej recepcją, takie jak ndash: między innymi ndash: <:em>:hamartia<:/em>:, <:em>:perypetia<:/em>:, <:em>:katharsis<:/em>:, ktoacute:re na trwałe weszły do zasobu pojęć humanistyki. Poglądy Stagiryty zostały przedstawione zaroacute:wno w tłumaczeniach, jak i w oryginale.<:/p>:<:p>:Kolejny rozdział poświęcono ciekawym interpretacjom (od Arystotelesa po wspoacute:łczesną krytykę), między innymi konkretnych powodoacute:w trwania lub bdquo:śmiercirdquo: tragedii, jej estetycznego bądź filozoficznego charakteru, dawnego i wspoacute:łczesnego rozumienia tragizmu, zagadnienia wolności i losu, jedności świata i jego rozdarcia, aktywności i odpowiedzialności człowieka (jego bdquo:winyrdquo:).<:/p>:<:p>:Następny rozdział ma charakter najbardziej autorski ndash: składają się nań własne interpretacje zagadnień nieobecnych lub rzadko podejmowanych w badaniach nad tragedią i tragizmem, takich jak kwestia dobra i zła, słaba wola bohatera tragicznego, tragizm człowieka a bdquo:tragizm historiirdquo:, romantyczne pojmowanie tragizmu, możliwość stosowania tego pojęcia do dzieł odmiennych gatunkowo od tragedii. W rozdziale tym przywoływane są, tytułem ilustracji poszczegoacute:lnych problemoacute:w, zaroacute:wno tragedie antyczne, jak dzieła średniowieczne, <:em>:Książę Niezłomny <:/em>:Calderona i wersja Słowackiego, <:em>:Boska Komedia<:/em>: Dantego i tragedie Szekspira, <:em>:Cierpienia młodego Wertera <:/em>:Goethego,<:em>: Zboacute:jcy <:/em>:Schillera, <:em>:Nie-Boska komedia<:/em>: i <:em>:Irydion <:/em>:Krasińskiego oraz <:em>:Lorenzaccio <:/em>:Musseta, <:em>:Anna Karenina<:/em>: Tołstoja i <:em>:Pani Bovary<:/em>: Flauberta, i wreszcie bdquo:tragiczny idiomrdquo: w pełni obecny w <:em>:Panu Tadeuszu<:/em>:.<:/p>:<:p>:Wychodząc od kwestii definicyjnych i historycznych oraz kategorialnych, <:em>:Tragiczna pomyłka<:/em>: jest w istocie książką na temat historii idei tragedii i tragizmu.<:/p>:

Data Publikacji: 2020-03-04
Wymiary: 15.5x24.0cm

Dodaj recenzję

Zaloguj sie, aby móc dodać swoją recenzję.

Kontakt

mail: prus@prus24.pl

telefon: (22) 826-18-35

Copyright © 2001-2020 Główna Księgarnia Naukowa im. B. Prusa. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Home   /   Informacje   /   Kontakt
Projekt i realizacja:
MDA.pl