Wpisz informacje, które znasz

zamknij

PRAWO BUDOWLANE I NIERUCHOMOŚCI KOMENTARZ

Oprawa:
TWARDA

Liczba stron:
880

Wydawca:
WYDAWNICTWO C.H.BECK

ISBN:
9788325576929

279,00 PLN
Wysyłamy w 72 godziny

Opis produktu

Prawo budowlane i nieruchomości. Komentarz, 2 wydanie, pod redakcją wybitnego specjalisty mecenasa Dariusza Okolskiego stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając i prezentując najnowszy stan sprawny.Pozycja zawiera komentarz do następujących aktów prawnych: ustawy z 7.7.1994 r. ` Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.): ustawy z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 199): ustawy z 9.1.2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 113): art. 647`658 ustawy z 23.4.1964 r. ` Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121): art. 2`11 ustawy z 24.6.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) ustawy z 16.9.2011 o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. Nr 232, poz. 1377 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.).Komentarz, prezentując w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.: samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie: praw i obowiązków uczestników procesu budowlanego: postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych: budowy i oddania do użytku obiektów budowlanych: utrzymania obiektów budowlanych: katastrofy budowlanej: organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego: przepisów karnych w zakresie Prawa budowlanego: odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Rok wydania: 2015
Wymiary: 16.0x24.0cm

Dodaj recenzję

Zaloguj sie, aby móc dodać swoją recenzję.

Kontakt

mail: prus@prus24.pl

telefon: (22) 826-18-35

Copyright © 2001-2020 Główna Księgarnia Naukowa im. B. Prusa. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Home   /   Informacje   /   Kontakt
Projekt i realizacja:
MDA.pl