Wpisz informacje, które znasz

zamknij

Oprawa:
MIĘKKA

Wydawca:
WYDAWNICTWO HELION S.A.

ISBN:
9788324695058

37,00 PLN
Wysyłamy w 5 dni

Opis produktu

Za Twoją firmą stanie mocny gwarant

Jednym z głó:wnych celó:w istnienia Unii Europejskiej jest wspieranie w szczegó:lny sposó:b wewnętrznej gospodarki wspó:lnoty. Cel ten realizuje się między innymi poprzez dystrybucję środkó:w pieniężnych wśró:d europejskich przedsiębiorstw, któ:re ich potrzebują. Nasze rodzime firmy, także te z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, sporo zyskały dzięki dotacjom z poprzedniego unijnego budżetu na lata 2007 &ndash: 2013. W latach 2014 &ndash: 2020 budżet ten ma przede wszystkim wspierać innowacje i konkurencyjność gospodarki. Pula przeznaczona dla wspó:lnotowego sektora MSP to 3,2 mld euro. Spory tort. Jak uszczknąć z niego coś dla siebie?

Dużym problemem małych firm, nie tylko w Polsce, jest ograniczony dostęp do finansowania. Dlatego też powstał specjalny unijny program na rzecz konkurencyjności MSP, w skró:cie COSME, któ:ry ma ułatwić przedsiębiorcom dostęp do pieniędzy. Unia pełni rolę gwaranta dla pożyczek udzielanych firmom. W praktyce oznacza to, że reguły świadczenia wsparcia dla firm się zmieniły i trzeba uzupełnić wiedzę. Dzięki książce Rafała Kasprzaka dowiesz się, jakie masz możliwości, i poznasz zasady, na jakich udzielane jest wsparcie. Odkryjesz też sposoby na skuteczne jego otrzymanie oraz &mdash: co bardzo ważne &mdash: bezbolesne rozliczanie.
 :

Dr hab. Rafał Kasprzak &mdash: pracownik naukowy Instytutu Zarządzania w Szkole Głó:wnej Handlowej w Warszawie, autor projektó:w badawczych oraz gospodarczych poświęconych zagadnieniu innowacyjności i efektywnemu stymulowaniu wspó:łpracy pomiędzy nauką a biznesem. Jego doświadczenia zawodowe są związane z doradztwem biznesowym dla innowacyjnych organizacji oraz z zarządzaniem projektami innowacyjnymi i pozyskiwaniem środkó:w publicznych. Naukowo pasjonuje się problematyką przemysłó:w kreatywnych (cultural and creative industries), ich związkiem z innowacyjnością oraz pomiarem oddziaływania kultury na gospodarkę regionu. Twó:rca narzędzi wspomagających funkcjonowanie sfery kultury i przemysłó:w kreatywnych dostępnych na portalu www.ekonomiawkulturze.pl. Absolwent studió:w Master of Business Administration w É:cole Supé:rieure de Commerce de Rennes (Francja).

Dodaj recenzję

Zaloguj sie, aby móc dodać swoją recenzję.

Kontakt

mail: prus@prus24.pl

telefon: (22) 826-18-35

Copyright © 2001-2019 Główna Księgarnia Naukowa im. B. Prusa. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Home   /   Informacje   /   Kontakt
Projekt i realizacja:
MDA.pl