Wpisz informacje, które znasz

zamknij

ZMYSŁY W PROCESIE STARZENIA

Redakcja Naukowa Beata Kazek

Oprawa:
MIĘKKA

Wydawca:
UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDAWNICTWA

ISBN:
9788323538493

26,10 PLN
Wysyłamy w 72 godziny

Opis produktu

Publikacja jest nowatorskim ujęciem zagadnienia procesów starzenia się zmysłów. Autorzy opisują zmiany następujące z wiekiem i obejmujące wzrok, słuch, zmysł równowagi, dotyk, smak i powonienie oraz problemy stomatologiczno-ortodontyczne i foniatryczne, a także przedwczesne starzenie się zmysłów w chorobach uwarunkowanych genetycznie. Dopełnieniem tych treści jest opis budowy i starzenia się mózgu oraz umysłu z perspektywy psychiatrii. Autorami tekstów są specjaliści z takich dziedzin, jak geriatria, laryngologia, logopedia, okulistyka, stomatologia i psychiatria.

Publikacja skierowana jest do studentów medycyny i lekarzy wszystkich specjalności, spotykających się w swojej codziennej praktyce z zaburzeniami natury geriatrycznej, oraz do logopedów, neurologopedów, pedagogów, terapeutów, rehabilitantów, opiekunów i członków rodzin osób starszych. Będzie też cenną lekturą dla pracowników instytucji samorządowych tworzących programy odpowiadające na potrzeby systematycznie starzejącego się społeczeństwa.

******

The senses in the aging process

The publication is an innovative conceptualization of the issue of the aging processes of the senses. The authors describe changes taking place as time goes by, which involve sight, hearing, balance, touch, taste, and smell, as well as dental, orthodontic and phoniatric problems and the premature aging of the senses in genetically determined diseases. These topics are supplemented by a description of the anatomy and the aging of the brain and the senses from the perspective of psychiatry. The authors of the chapters are specialists from disciplines such as geriatrics, laryngology, logopaedics, ophthalmology, dentistry and psychiatry.

Keywords: sight, hearing, balance, touch, taste, geriatrics, aging, senses.

Tytuł Zmysły w procesie starzenia jest jak najbardziej adekwatny do zawartości tomu, który daje czytelnikowi opis wieloautorski, wielostronny i specjalistyczny, choć jednocześnie ujęty w sposób na tyle jasny, że lektura poszczególnych rozdziałów nie przysporzy większych trudności czytelnikowi niebędącemu lekarzem, przeciwnie <> poszerzy i upowszechni wiedzę na temat procesów starzenia się człowieka i pozwoli oswoić się z jej terminologią. [<<]. Ujęcie prezentowane w tym tomie jest holistyczne, a przez to niezwykle humanistyczne, bo nacechowane zainteresowaniem człowiekiem, troską o człowieka i o jakość jego życia.
Z recenzji dr hab. Katarzyny Wyrwas

[<<] książka podkreśla wagę poznania patofizjologii symptomów jako głównego elementu oddziaływania społecznego i edukacyjnego. Działania profilaktyczne, wczesne diagnozowanie problemu, podjęcie działań naprawczych i leczniczych oraz działania rehabilitacyjne mogą mieć też aspekt prewencyjny. Autorzy starali się wyjaśnić podłoże dolegliwości związanych z wiekiem w kontekście nauki funkcjonowania w zmienionych warunkach związanych ze starzeniem się. Konieczne są działania psychologów, logopedów, rehabilitantów, lekarzy i pielęgniarek oraz wyjaśnienie bliskim pacjenta tego, co się dzieje z jego organizmem oraz czy i jak można mu pomóc lub przynajmniej go zrozumieć.
Z recenzji dr. hab. n. med. Dariusza Koziorowskiego

Beata Kazek <> doktor nauk medycznych, specjalista pediatra, neurolog dziecięcy, nauczyciel akademicki. Członek Rady Programowej Podyplomowych Studiów Logopedii z Komunikacją Alternatywną na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej. Współautorka licznych prac opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, autorka monografii w języku angielskim Neurogastroentorological disorders in autism oraz współredaktorka (wraz z dr Justyną Wojciechowską) naukowej serii wydawniczej <>. Współzałożycielka CWR Persevere <> placówki diagnostyczno-terapeutycznej dla osób z zaburzeniami komunikacji, w tym z autyzmem, Fundacji Persevere oraz Fundacji Pomagajmy Osobom z Autyzmem (POZA), której głównym celem jest stworzenie Domu dla Dorosłych Osób z Autyzmem.

Justyna Wojciechowska <> językoznawca, doktor nauk humanistycznych, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, adiunkt Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Zainteresowania naukowe i badawcze skupia wokół językowego obrazu świata dzieci i młodzieży, a także socjolingwistycznych uwarunkowań procesu komunikacji. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych, redaktorka oraz współredaktorka wieloautorskich monografii, w tym (wraz z dr n. med. Beatą Kazek) naukowej serii wydawniczej <>. Wygłosiła kilkadziesiąt odczytów na międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych, była członkiem ich komitetów naukowych i organizacyjnych. Członek redakcji: <<Świat i Słowo>>, <>, <>, członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.

Anna Siudak, https://orcid.org/
FIZJOLOGICZNE I PATOLOGICZNE ASPEKTY INWOLUCJI ZMYSŁÓW <> CZĘŚĆ I: WZROK, SŁUCH I ZMYSŁ RÓWNOWAGI
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538578.pp.163-184

Anna Siudak, https://orcid.org/
FIZJOLOGICZNE I PATOLOGICZNE ASPEKTY INWOLUCJI ZMYSŁÓW <> CZĘŚĆ II: DOTYK, SMAK, POWONIENIE
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538578.pp.185-208

Przemysław Ratka, https://orcid.org/
MÓZG, UMYSŁ I OSOBA W PROCESIE STARZENIA SIĘ
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538578.pp.11-40

Aleksandra Jezela-Stanek, https://orcid.org/
PRZEDWCZESNE STARZENIE SIĘ ZMYSŁÓW W CHOROBACH UWARUNKOWANYCH GENETYCZNIE
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538578.pp.155-162

Dorota Piekaj-Stefańska, https://orcid.org/
STARZENIE SIĘ GŁOSU
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538578.pp.143-154

Wirginia Likus, https://orcid.org/
Jarosław Markowski, https://orcid.org/
Krzysztof Siemianowicz, https://orcid.org/
STARZENIE SIĘ SŁUCHU
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538578.pp.93-118

Dorota Pojda-Wilczek, https://orcid.org/
STARZENIE SIĘ WZROKU
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538578.pp.73-92

Elżbieta Laszczak, https://orcid.org/
STARZENIE SIĘ ZMYSŁU RÓWNOWAGI
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538578.pp.119-142

Katarzyna Becker, https://orcid.org/
UŚMIECHNIĘTA STAROŚĆ, CZYLI JAK DENTYSTA MOŻE POMÓC NAM DOBRZE SIĘ ZESTARZEĆ
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538578.pp.41-60

Agnieszka Batko-Szwaczka, https://orcid.org/
ZABURZENIA ZMYSŁÓW U STARSZYCH PACJENTÓW Z PERSPEKTYWY GERIATRII
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538578.pp.61-72

Dodaj recenzję

Zaloguj sie, aby móc dodać swoją recenzję.

Kategorie

Newsletter

Tytułów w bazie:

1 056 855

Ostatnia aktualizacja:

26-02-2020

Kontakt

mail: prus@prus24.pl

telefon: (22) 826-18-35

Copyright © 2001-2020 Główna Księgarnia Naukowa im. B. Prusa. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Home   /   Informacje   /   Kontakt
Projekt i realizacja:
MDA.pl